over NAVIA


NAVIA

werd in 1998 opgericht door Jos Egas en Rokus den Hartog.
Voorafgaand aan de oprichting van NAVIA zijn zij meer dan 20 jaar werkzaam geweest bij een internationaal opererende Nederlandse scheepswerf.
In verschillende functies binnen deze scheepswerf hebben zij een ruime ervaring opgebouwd op technisch en commercieel gebied.
In deze periode werd ook de basis gelegd van de kennis die nodig is voor de uitbesteding van de bouw van casco's in landen met relatief lage arbeidskosten.


Het uitbesteden van de bouw van casco's in het buitenland werd destijds steeds meer gebruikelijk voor de maritieme industrie om aan de groeiende vraag naar schepen te voldoen.


Deze marktontwikkeling heeft geleid tot de oprichting van NAVIA en sindsdien heeft NAVIA zich gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en laten bouwen van scheepscasco’s in Oosteuropese landen.


Het bouwen van scheepscasco’s in Oost Europa geeft specifieke problemen zoals:

  -  afwijkende contractvoorwaarden en financieringscondities

  -  vereiste gedetailleerde technische documentatie

  -  toelevering van onderdelen en materialen die niet lokaal beschikbaar zijn

  -  transport van bouwwerf naar Nederland

  -  uitvoer & invoer formaliteiten

Verder zijn intensieve begeleiding van en regelmatige technische inspectie op de bouwwerf noodzakelijk om de kwaliteit van de te bouwen casco's te waarborgen


NAVIA

beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om deze problemen op te lossen, begeleiding en inspectie te verzorgen en in Oost Europa gebouwde scheepscasco’s te leveren die voldoen aan de Westeuropese kwaliteitseisen en technische normen.